Connect with us

News

ศบค. ปลดล็อคสนามกอล์ฟ เปิดให้ใช้บริการ ทั่วประเทศ เริ่ม 3 พ.ค.นี้

มติ ศบค. เคาะผ่อนปรนธุรกิจ สนามกอล์ฟเปิดให้ใช้บริการ ทั่วประเทศ เริ่ม 3 พ.ค.นี้ (จะมีมาตรการชี้แจงเพิ่มเติม)

Published

on

มติ ศบค. เคาะผ่อนปรนธุรกิจ สนามกอล์ฟเปิดให้ใช้บริการ ทั่วประเทศ เริ่ม 3 พ.ค.นี้ (จะมีมาตรการชี้แจงเพิ่มเติม)

กลุ่มกิจกรรมแรกที่ได้รับการผ่อนปรน ใน เฟสแรก 3 พ.ค.ได้แก่
1.ตลาด
2.ร้านจำหน่ายอาหาร
3.กิจการค้าปลีก-ส่ง
4.กีฬาสันทนาการ เช่น เทนนิส ยิงปืน ยิงธนู กอล์ฟ
5.ร้านตัดผม เสริมสวย
6.อื่นๆ ได้แก่ ร้านตัดขนสัตว์, ร้านรับเลี้ยงรับฝากสัตว์

สรุปสถานการณ์ความคืบหน้า วันที่ 30 เม.ย. จาก ศบค. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในการผ่อนปรน จากที่ออกราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 4)

วันนี้มีคำตอบที่ชัดเจน โดย นายแพทย์ ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ได้มีการแถลงหลังจากได้ข้อสรุปอย่างเป็นทางการ โดยในส่วนของการผ่อนปรนธุรกิจที่มีการปิดธุรกิจในช่วงที่ผ่านมา ได้มีคณะทำงาน ภาครัฐ เอกชน ธุรกิจ ทั้งผลกระทบทั้งด้านสาธารณสุข ก็จะมีมาตรการผ่อนปรนในระยะต่อๆ ไปได้

โดยมาตรการผ่อนปรน มีข้อกำหนด คือ จะกำหนดให้มีมาตรฐานกลาง แต่ละกิจการและกิจกรรม ทาง ศบค. จะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานกลางขึ้น และให้ ผู้ว่าราชการกำหนดต่อไป ทั้งนี้ การกำหนดแต่ละพื้นที่ มีมาตรฐานที่เข้มข้นกว่ามาตรฐานกลางได้

แนวทางการดำเดินงานจะต้องยึดปัจจัยทางด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจตามมา
การยึดถือข้อกำหนดตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11*** จะต้องนำไปปรับใช้ ตามมาตรฐาน

โดยหลังจากมีการผ่อนปรนแล้ว เมื่อเริ่มในวันที่ 3 พ.ค. จะมีการติดตามและประเมินสถานการ 14 วัน และพิจารณาต่อไป


***ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

ข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อใช้การปฏิบัติเป็นการทั่วไป หรือในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้ ดังนี้

1 ให้ทำความสะอาดโดยการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการจัดกิจกรรม และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน

2 ให้เจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการ ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมกิจกรรม ลูกจ้าง ผู้ใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า

3 ให้บุคคลตาม (2) ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

4 ให้บุคคลตาม (2) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อ สัมผัส หรือแพร่เชื้อโรงทางฝอยละอองน้ำลาย

5 ให้ควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด หรือลดเวลาในการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น โดยถือหลักการหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน

เจ้าหน้าที่อาจเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวทางโทรศัทพ์เคลื่อนที่ และนำมาตรการคุมไว้สังเกตหรือมาตรการกักตัวอย่างน้อย 14 วัน ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อมาใช้แก่บุคคลบางประเภทหรือบางคนได้ตามความจำเป็น

.
#COVID19 #โควิด19 #ฝ่าวิกฤตโควิด19 #ไวรัสโคโรนา #สู้ไปด้วยกันเราจะรอดกันหมด #สปดกรจรกมเรียบเรียงโดย golfdigg

จองกรีนฟี ออกรอบกว่า 150 สนามกอล์ฟทั่วไทยกับ golfdigg ได้แล้ว
บนเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีได้ที่