Connect with us

THE REMARKS AND CONDITIONS

[spb_column col_sm=”12″ padding_horizontal=”0″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [spb_text_block animation=”none” animation_delay=”0″ simplified_controls=”yes” custom_css_percentage=”no” padding_vertical=”0″ padding_horizontal=”0″ margin_vertical=”0″ custom_css=”margin-top: 0px;margin-bottom: 0px;” border_size=”0″ border_styling_global=”default” width=”1/1″ el_position=”first last”]

1.กรอกข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กำหนดครบถ้วน

2.ร่วมลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2561 (ระยะเวลา 4 วัน)

3.ของรางวัลคือ หมวก UNDER AMOUR พร้อมลายเซ็นต์นักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขัน LPGA Thailand 2018 จำนวน 2 ใบ

4.การประกาศรางวัลจะมีขึ้นมนวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทาง facebook.com/golfdigg

5.ทีมงานจะสุ่มจับรางวัลจากรายชื่อผู้ร่วมกรอกข้อมูลทั้งหมด โดยขอสงวนสิทธิ์ สำหรับผู้ร่วมตอบแบบสอบถาม 1 ท่านต่อ 1 รางวัล

6.ทีมงานจะทำการจัดส่งของรางวัลภายใน 15 วัน โดยจะติดต่อผ่านข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากวันที่ละเบียน

7.พนักงานบริษัท กอล์ฟดิกก์ จำกัด, บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด หรือบริษัทพาร์ทเนอร์ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมนี้ตัวแทนบริษัท ไม่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัล

8.ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดโดยถูกต้องและครบถ้วน หากพบว่ามีการทุจริต ในการเข้าร่วมกิจกรรม หรือทำผิดข้อกำหนด และเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือมีการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหรือรางวัล ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิการร่วมกิจกรรม และการรับรางวัลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.ในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องอ่าน และทำความเข้าใจข้อกำหนด และเงื่อนไขของกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้ว โดยถือว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงยอมรับตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ทีมงานมีสิทธิในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม (บริษัท ไอเอ็มจี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำกัด, บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด) เพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม เช่น การประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในสื่อต่างๆ

10.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและเป็นที่สุด ทั้งนี้ รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้

11.บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความบกพร่องของรางวัล หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อหน่วยงานหรือบริษัทฯเจ้าของรางวัลโดยตรง

12.คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

13.หากมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดติดต่อได้ที่ 089-333-1000

[/spb_text_block] [/spb_column]

Promotion