Connect with us

News

SAT-FUTURE JUNIOR GOLF THAILAND 2020 ผุดรางวัล Spirit Player สร้างเสริมประสบการณ์เยาวชนตามแบบอย่างของมืออาชีพ

นอกจากนี้ยังมีรางวัล Spirit player ให้แก่ ‘ด.ช. ศุภกฤต กิจชระโยธิน’ ที่จบอันดับ 2 ในรุ่น Class E ชาย แต่แจ้งกับกรรมการว่า แคดดี้หยิบลูกกอล์ฟในขณะที่ลูกกอล์ฟยังไม่ลงหลุม จึงข้อให้คณะกรรมการพิจารณาโทษ และขอชื่นชมผู้ปกครอง ที่ปลูกฝั่งความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

Published

on

การจัดการแข่งขันกีฬากอล์ฟเยาวชน รายการ SAT FUTURE JUNIOR GOLF THAILAND TOURNAMENT 2020 สนามที่ 2 ครั้งนี้ มีนักกีฬากอล์ฟเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกอล์ฟเยาวชนทั้งชายและหญิง ได้มีการพัฒนาทักษะทางกีฬากอล์ฟในทุกด้านอย่างสมบูรณ์ และเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การแข่งขันตามแบบอย่างของมืออาชีพ

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีมอบรางวันในการแข่งขันกีฬากอล์ฟเยาวชน รายการ SAT FUTURE JUNIOR GOLF THAILAND TOURNAMENT 2020 โดยมี นายพลัฏฐ์ สุวรรณเมธากร ผู้อำนวยการกองบริหารงานและมาตรฐานกีฬาอาชีพ กกท. เข้าร่วมในพิธี ณ สนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟ คลับ จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยผลการแข่งขันในรุ่น Open มีดังนี้

รุ่น Open ชาย

อันดับที่ 1 อิงตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี
อันดับที่ 2 วรธันย์ ธรรมโชคเจริญ
อันดับที่ 3 อธิปพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส
อันดับที่ 4 นพ สัจวิทย์วิศาล
อันดับที่ 5 ชิดตะวัน หวังรุ่งวิชัยศรี

รุ่น Open หญิง

อันดับที่ 1 จิดา จิรวัชรเดช (Play Off)
อันดับที่ 2 สิริชญา จันทร์เพ็ญ
อันดับที่ 3 อัจฉริยา ธนอุดมกุล
อันดับที่ 4 ชื่นชนก รุจทิฆัมพร
อันดับที่ 5 ผริตา เที่ยงตรง

รุ่น Class C ชาย

อันดับที่ 1 ด.ช.ณฐภัทร ตรงจิตภักดี
อันดับที่ 2 ด.ช.ภูริภัทร วิเชียรชัย
อันดับที่ 3 ด.ช.ติณห์ภัทร เนตรจรัสแสง
อันดับที่ 4 ด.ช.ซองแจ คิม
อันดับที่ 5 ด.ช.ณฐโชค เจริญคมเมธา

รุ่น Class C หญิง

อันดับที่ 1 ด.ญ.ชลพัชรสร มหาเทพ
อันดับที่ 2 ด.ญ.จินห์จุฑา มณีรัตน์
อันดับที่ 3 ด.ญ.รินรดา น้ำใจเที่ยงธรรม
อันดับที่ 4 ด.ญ.ลภัสรดา เจ้าทรัพย์
อันดับที่ 5 ด.ญ.ณัฐนันท์ บุณยตุลย์

รุ่น Class D ชาย

อันดับที่ 1 ด.ช.นวพรรษ มณีรัตน์
อันดับที่ 2 ด.ช.บุณณ์ อุทัยสาง
อันดับที่ 3 ด.ช.ภัทรพล วิเชียรชัย
อันดับที่ 4 ด.ช.นัทกร เบ็ญนุกูล
อันดับที่ 5 ด.ช.กรณ์ฐรัฐ พรสินธนรัตน์

รุ่น Class D หญิง

อันดับที่ 1 ด.ญ.รินรดา ลิขิตปัญญารัตน์
อันดับที่ 2 ด.ญ.ณัฐกฤตา พิภัทรอักษร
อันดับที่ 3 ด.ญ.ธัญญเนตุ ภูมมะภูติ
อันดับที่ 4 ด.ญ. อัยยาภัค เยี่ยงศรีเมือง
อีนดับที่ 5 ด.ญ. พุทธินันท์ สินธุพันธ์เดชาล

รุ่น Class E ชาย

อันดับที่ 1 ด.ช.พชิระวัสส์ ราชแสนเมือง
อันดับที่ 2 ด.ช.ธนะดี ครองเพียรเลิศ
อันดับที่ 3 ด.ช.เทมส์ เมืองครุธ
อันดับที่ 4 ด.ช.ภาณุสรณ์ หมื่นเหล็ก

รุ่น Class E หญิง

อันดับที่ 1 ด.ญ.อมลรดา พรหมกลาง
อันดับที่ 2 ด.ญ.ปุญญิศา ศิริศักดิ์
อันดับที่ 3 ด.ญ.สิริวริศ พูลประเสริฐ
อันดับที่ 4 ด.ญ.นลพรรณ คำเกิด
อันดีบที่ 5 ด.ญ.รวิภัทร ชลวีระวงศ์

นอกจากนี้ยังมีรางวัล Spirit player ให้แก่ ‘ด.ช. ศุภกฤต กิจชระโยธิน’ ที่จบอันดับ 2 ในรุ่น Class E ชาย แต่แจ้งกับกรรมการว่า แคดดี้หยิบลูกกอล์ฟในขณะที่ลูกกอล์ฟยังไม่ลงหลุม จึงข้อให้คณะกรรมการพิจารณาโทษ และขอชื่นชมผู้ปกครอง ที่ปลูกฝั่งความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ให้การสนันสนุนการแข่งขันกีฬากอล์ฟเยาวชน รายการ SAT FUTURE JUNIOR GOLF THAILAND TOURNAMENT มาเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน โดยมุ่งหวังให้นักกอล์ฟเยาวชนทั้งหลาย ได้พัฒนาและส่งเสริมตัวเองให้มีศักยภาพต่อไป

สำหรับ SAT-Future Junior Golf Thailand สนามที่3 จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ณ สนามกอล์ฟกรีนวัลเล่ย์ บางนา ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ Line : @FJGT2020 หรือ Facebook : FJGT Future Junior Golf Thailandเรียบเรียงโดย golfdigg

จองกรีนฟี ออกรอบกว่า 150 สนามกอล์ฟทั่วไทยกับ golfdigg ได้แล้ว
บนเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีได้ที่