Connect with us

News

Amazing Organic เที่ยววิถีออร์แกนิกของดีไม่ต้องพ’ยาม ‘ทริป Phuket Foodies Delight Extra’ 3 วัน 2 คืน

Phuket Foodies Delight Extra เต็มอิ่มกับภูเก็ต 3 วัน 2 คืน พร้อมที่พัก ล่องภูเก็ต
พาไปดู ผักลิ้นห่าน จักจั่นทะเล ชมสวนสับปะรดภูเก็ต ตึกชิโน-ยูโรเปียน ในเขตเมืองเก่า และกิน Chef Table ฝีมือเชฟม่อน แห่ง Royd ที่ชุมชนบางโรง พิเศษ! พาล่องเรือไปเกาะ unseen

Published

on

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA), สมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (TOCA), P Smile Travel, V&A travellers , Siam Rise และ Golfdigg
ชวนคุณทำความดีโดยไม่ต้องพยายาม แค่กินเที่ยวในชุมชน และซื้อสินค้าออร์แกนิก แค่นี้คุณก็ช่วยโลกแล้ว

Amazing Organic เที่ยววิถีออร์แกนิกของดีไม่ต้องพ’ยาม ทริปพิเศษที่จะพาคุณออกเดินทางไปรู้จักที่มาของสิ่งที่คุณกิน เข้าใจการผลิตที่ไม่เป็นภาระต่อสิ่งแวดล้อม ชมการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ สัมผัสความเป็นอยู่ของผู้คนที่มีชีวิตอยู่กับธรรมชาติแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ที่ยิ่งรู้จัก ยิ่งทำให้คุณรักอาหารที่คุณกินยิ่งขึ้น ในที่สุดการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ฟังดูยิ่งใหญ่ จะไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป เพราะเราเชื่อว่าออร์แกนิก ไม่ได้มีแค่อาหาร!

สำหรับ Phuket Foodies Delight Extra โปรแกรมท่องเที่ยว 3 วัน 2 คืน โดย TEATA สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ที่มีเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านท่องเที่ยวอย่างสมดุล และอยู่เบื้องหลังการผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวแบบ Low Carbon เพื่อนำไปสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์

Amazing Organic มีให้เลือก 2 เส้นทาง 3 โปรแกรม

1. MAETHA ORGANIC (27 เม.ย.) ทริปลุยเชียงใหม่ที่พาไปชมความหลากหลายของผลผลิตออร์แกนิกที่ชุมชนแม่ทา เดินดูป่าต้นน้ำจุดกำเนิดของอาหาร และ กิน Chef Table กับเชฟแบล็ก Blackitch Artisan Kitchen

2. Phuket Foodies Delight (3 พ.ค.) ทริปล่องภูเก็ต พาไปดูผักลิ้นห่าน จักจั่นทะเล ชมสวนสับปะรดภูเก็ต ตึกชิโน-ยูโรเปียน ในเขตเมืองเก่า และกิน Chef Table ฝีมือเชฟม่อนแห่ง Royd ที่ชุมชนบางโรง

3. Phuket Foodies Delight Extra (3-5 พ.ค.) เต็มอิ่มกับภูเก็ตมากขึ้น 3 วัน 2 คืน ล่องเรือไปเกาะ Unseen

ตารางการท่องเที่ยวทริป
Phuket Foodies Delight Extra 3 วัน 2 คืน

วันพุธที่ 3 พ.ค. 66
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินภูเก็ต – ชุมชนบางโรง – ทะเลแหวก – Chef Table

06.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตูที่  2 แถว B สายการบิน ไทยสมายล์  เจ้าหน้าที่ 
บริษัทฯ ต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็กอินสัมภาระ (บริการอาหารเช้าพร้อมน้ำดื่ม) (มื้อที่ 1)

08.45 น. เดินทางสู่ จังหวัดภูเก็ต ด้วยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE201
(มีอาหารว่างบริการบนเครื่อง พร้อมน้ำดื่ม) 

09.35 น. เดินทางถึงสนามบินแห่งชาติภูเก็ต รับสัมภาระออกเดินทางสู่ชุมชนบางโรง โดยรถตู้ VIP ปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที )

10.00 น. เดินทางถึงชุมชนบางโรง รับ welcome drink  ของชุมชุน ร่วมกิจกรรมเพ้นท์กระเป๋าปาเต๊ะ 
ทางชุมชนมอบให้เป็นของที่ระลึก นำท่าน ซึมซับรับรู้ความเป็นอยู่คนชาวบ้านที่อยู่กับธรรมชาติ แบบพึ่งพาอาศัยกัน ณ สวนมะพร้าว ชมวิธีการเก็บมะพร้าวแบบภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำเสนอ โดยเจ้าของพื้นที่จริง ร่วมกิจกรรมทำขนมที่มีส่วนผสมของมะพร้าว อาทิ ขนมบัวลอย ขนมโค

ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารชุมชน  (มื้อที่ 2 ) (เมนูอาหารพื้นบ้าน) 

ช่วงบ่าย นำท่านลงเรือหัวโทง เดินทางไป เกาะแพ ชมวิวป่าโกงกางที่เขียวครึ้ม  ลัดเลาะจากอ่าวบางโรงไปยังท้องทะเลเกาะแพ  ซึ่งมี ทะเลแหวก หรือ สันหลังมังกร  เป็น Unseen อีกแห่งหนึ่งของภูเก็ต  เวลาน้ำลดจะมองเห็นแนวสันทรายเป็นทางเชื่อมจากกลางทะเลสู่เกาะเป็นทะเลแหวกที่สวยงามมาก อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำ นั่งเล่นที่เกาะ พร้อมถ่ายรูปเก็บความประทับใจไว้

ช่วงค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ชุมชนบางโรง (มื้อที่ 3 ) โดย เชฟม่อน จากเชฟกระทะเหล็ก ซึ่งเป็นการนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาปรุงเป็นอาหาร หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

เข้าที่พัก   โรงแรมสแปลช์ บีช รีสอร์ท  หาดไม้ขาว  ระดับ 4 ดาว 

วันพฤหัสบดีที่ 4 พ.ค. 66
หาดไม้ขาว – สปาทราย – พระใหญ่ – วัดฉลอง – แหลมพรหมเทพ – เมืองภูเก็ต

ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก (มื้อที่ 4)  จากนั้นนำท่านทำ “สปาทราย” ณ หาดไม้ขาว  หาดทรายขาวละเอียดและมีแร่ธาตุในการฟื้นฟูร่างกายตามภูมิปัญญาของชาวบ้านจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน  อาทิ โรคเบาหวาน ความดัน อัมพฤกษ์ ฯลฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย 

จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์บ้านอาจ้อ  ณ บ้านเดี่ยวสีขาว ทรงอั้งม้อหลาว  สถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนโคโลเนียล ที่มีอายุมากกว่า 80 ปี สัมผัสการใช้ชีวิตในอดีตจากภาพถ่ายและเครื่องใช้ในเรือน ซึมซับพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่โรแมนติกที่สุด ในเกาะภูเก็ต

ช่วงเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอาจ้อ (มื้อที่ 5) (Michelin Guide) 

ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางสู่วัดฉลอง สักการะหลวงพ่อแช่ม เกจิอาจารย์ ที่ชาวภูเก็ตเคารพและศรัทธา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชั่วโมง) นำท่านมาสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ “พระใหญ่”  เป็นพระพุทธรูปประจำเมืองภูเก็ต  เป็นพระพุทธปางมารวิชัย ศิลปะร่วมสมัย สร้างด้วยหินอ่อนหยกขาวจากพม่า ประดิษฐาน ณ อุทยานยอดเขานาคเกิด  ชมวิวทะเลที่สวยงามสุดตาของเกาะภูเก็ต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  30 นาที) 

ช่วงเย็น ชมบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดในประเทศไทยที่ แหลมพรหมเทพ

ช่วงค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารวันจันทร์  (มื้อที่ 6) (Michelin Guide)

เข้าที่พัก  The Memory At On On  Phuket  ระดับ  4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันพฤหัสบดีที่ 5 พ.ค. 66
ย่านเมืองเก่าภูเก็ต – สนามบินภูเก็ต – สนามบินสุวรรณภูมิ

ช่วงเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านโรตีน้ำ แถวน้ำ   (มื้อที่ 7)
นำท่านมาชมการแสดงวิถีชิวิตและศิลปวัฒนธรรมของชาวภูเก็ตด้วยรูปแบบที่นำเสนอทันสมัย  ลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น สีเหลืองเด่นสวยงาม  ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์  ซึ่งเดิมเป็น “ธนาคารชาร์เตอร์แบงค์” เป็นธนาคารแห่งแรกของภูเก็ต อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ อาคารสถานีตำรวจเก่า ซึ่งลักษณะอาคารเป็น 2 ชั้นสีเหลือง มีหอนาฬิกาขนาดใหญ่อยู่ด้านบน นำท่านไปซอยรมณีย์ชม ความงามของตึกแบบโคโลเนียล ถูกแต้มด้วยสีสันสดใส ล้อมรอบไปด้วยร้านกาแฟ ร้านขายของฝาก ร้านไอศกรีมยอดฮิต  Torry’s Ice Cream  ไอศกรีมโฮมเมดแสนอร่อย 

นำท่านไปบ้านเลขที่ 78  Woo Gallery เป็นอาคารสไตส์ชิโน -โปรตุกีส  ได้รวมรวมของโบราณที่บอกเล่าถึงวิถีชีวิตของคนภูเก็ตเมือง 100 กว่าปีก่อน ผสมผสานไปกับประวัติศาสตร์ของบ้านและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองเก่าภูเก็ต เยี่ยมชม  บ้านจีน อินน์ ตึกแถวจีนอายุ 80 ปี ณ เมืองเก่าภูเก็ต พักผ่อนที่ลานภายใน เสิร์ฟพร้อมขนมพื้นเมืองภูเก็ต และเครื่องดื่มพื้นเมือง พร้อมฟังการแสดงดนตรีกู่เจิ้ง

ช่วงเที่ยง รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร บ้านเลขที่ 92 (มื้อที่ 8) (เมนูพื้นบ้าน) 

ช่วงบ่าย นำท่านเดินทางชมบ้านเลขที่ 92 ที่มีกลิ่นอายของคนภูเก็ตและมีสถาปัตยกรรมจีนเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 100 ปี จัดแสดงไว้ให้ชม อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและช้อปปิ้งซื้อของฝากตามร้านต่าง สัมผัสอาคารสไตล์ชิโน-ยูโรเปียนอันเก่าแก่ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนด้วยประสบการณ์ท้องถิ่นภูเก็ตที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของภูเก็ตที่เข้ามาในประเทศไทยในช่วงศตวรรษที่ 19

17.30 น. เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต เตรียมตัวเช็กอินสัมภาระ 

19.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบินที่  WE218

21.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ราคา ผู้ใหญ่ 15,700 บาท/ ท่า

ราคา เด็กพักกับผู้ใหญ่ 12,700 บาท/ ท่าน

หมายเหตุ: ราคานี้ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทยสมายล์เส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ต-กรุงเทพ ไปกลับ ราคาประมาณ 6,700 บาท (อัปเดต วันที่ 1 เมษายน 66) 

ทำการจองได้ที่ LINE: @golfdigg
ช่องทางการชำระเงิน: https://bit.ly/3Ug4inE

ราคานี้รวม:

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP สำหรับ 9 ที่นั่ง  บริการตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 2 คืน (ห้องพักละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าอาหารจำนวน 8 มื้อ ตามโปรแกรม
 • ค่าเข้าเยี่ยมชุมชนและกิจกรรมต่างๆ 
 • ค่าเรือไปเกาะแพ 
 • ค่า Sand Spa 
 • ค่าของว่างและน้ำดื่มตลอดทริป 
 • ค่ามัคคุเทศก์ดูแลตลอดทริปการเดินทาง 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่านและค่ารักษาสุขภาพ 500,000 บาท ต่อท่าน

ราคานี้ไม่รวม: 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ เส้นทางกรุงเทพ-ภูเก็ต-กรุงเทพ 
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่ามินิบาร์ 


เรียบเรียงโดย golfdigg

จองกรีนฟี ออกรอบกว่า 150 สนามกอล์ฟทั่วไทยกับ golfdigg ได้แล้ว
บนเว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันฟรีได้ที่